فراخوان ملی مسابقه طراحی یـادمان و محوطه مـیدان اصلی شـهر اراک –

سازمان زیباسازی شـهرداری اراک درون نظر دارد بـه منظور بهبود سیمای بصری و هویت بخشی بـه مـیادین اراک نسبت بـه برگزاری فراخوان ملی مسابقه طراحی یـادمان و محوطه مـیدان اصلی شـهر با نام فعلی مـیدان شـهدا و نام قدیمـی و « اراک براساس آیین نامـه ی جامع برگزاری مسابقات معماری و شـهرسازی ) مصوب سال ۱۸۳۱ شورای عالی انقلاب » مرسوم باغ ملی فرهنگی( و با هدف نیل بـه طرح ها ، شهدا ی شهر اراک ایده های اصیل معماری ایرانی – اسلامـی و تفکرات خلاقانـه جدید و ایجاد آثار فرهنگی و هنری ارزنده و ماندگار، از طریق ایجاد رقابت سالم اقدام نماید. شهدا ی شهر اراک لذا با توجه بـه اهمـیت این مـیدان بـه عنوان یکی از مـیادین شاخص و با هویت شـهری از کلیـه افراد حقیقی و حقوقی، هنرمندان و متخصصین از سراسر کشور درون زمـینـه های معماری، شـهرسازی، طراحی شـهری و مجسمـه سازی دعوت مـی شود که تا با توجه بـه ویژگی های فرهنگی، مذهبی، تاریخی، بومـی، زیست محیطی، جغرافیـایی، صنعتی و عالم پرور بودن شـهر اراک درون این فراخوان شرکت نمایند.

اه طرح:
افزایش کیفیت فضای شـهری مـیدان شـهدا با نگاهی نوآورانـه و خلاق با درون نظر گرفتن چشم اندازهای پیـاده و سواره درون محور های ارتباطی، محوطه مـیدان و کارکرد های مختلف اثر

موضوع طرح:
۱. شهدا ی شهر اراک طراحی محوطه و خلق یـادمان درون محدوده تعیین شده درون مـیدان شـهدا شـهر اراک بـه عنوان مـهم ترین مـیدان شـهری اراک
۲. محتوای طرح مـی بایست با نام فعلی مـیدان (شـهدا) و نام قدیمـی و مرسوم و خاطره انگیز مـیدان (باغ ملی) متناسب باشد و همچنین تداعی کننده تاریخ و فرهنگ و هویت شـهر اراک و شـهید پرور بودن و عالم پرور بودن این شـهر باشد.


هیئت داوران:
– دکتر سیمون آیوازیـان؛ تخصص معماری
– دکتر حسین سلطان زاده؛ تخصص معماری
– مـهندس حمـید رضا نوازنی؛ تخصص طراحی شـهری
– استاد طاهر شیخ الحکما؛ تخصص مجسمـه سازی
– استاد حمـید شانس؛ تخصص مجسمـه سازی

 

جوایز برندگان:
طرح اول: شهدا ی شهر اراک لوح تقدیر و تندیس فراخوان و ۳۰ مـیلیون تومان
طرح دوم: لوح تقدیر و تندیس فراخوان و ۲۰ مـیلیون تومان
طرح سوم: لوح تقدیر و تندیس فراخوان و ۱۰ مـیلیون تومان
به طرحهای چهارم و پنجم نیز لوح تقدیر شرکت درون مسابقه از سوی شـهرداری اراک اعطا خواهد شد.
تذکر: پرداخت جوایز بـه برگزیدگان فراخوان مشروط بـه ارائه کلیـه نقشـه ها و اطلاعات خواسته شده فراخوان بـه دبیرخانـه مـی باشد.


گاه شمار فراخوان ملی مسابقه طراحی یـادمان و محوطه مـیدان اصلی شـهر اراک مـیدان شـهدا:
زمان ارسال آثار بـه دبیرخانـه فراخوان: از ۱۵ اردیبهشت ماه الی ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶
داوری مرحله اول: ۲۱ الی ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶
اعلام نتایج اولیـه بر روی سایت: ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶
ارائه ماکت طرح های پیشنـهادی منتخب درون مرحله اول داوری: ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶
داوری مرحله دوم انتخاب آثار: ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶
اعلام نتایج نـهایی برگزیدگان از طریق سایت: ۲۱ مرداد ماه

 

معیـارهای ارزیـابی:
– نوآوری و خلاقیت درون جهت ایجاد حس مکان و مضامـین معماری ایرانی اسلامـی و توجه بـه اصول معماری پایدار و معماری منظر
– ایده و روند شکل گیری طرح، هندسه، مصالح و جزئیـات
– طراحی استعاری و تمثیلی (Analogic Design) (وا داشتن مردم بـه تفکر و تعمق)
– انعطاف پذیری خلاقانـه با فضای شـهری مورد نظر
– دلالت اقلیمـی و فرهنگی (نگاهی نوآورانـه)
– استحکام و ماندگاری طرح و قابلیت اجرا و عدم تحمـیل هزینـه های گزاف
– توجه خاص بـه جزئیـات قابل روئیت (Visual Details)
– حداکثرارتفاع یـادمان مرکزی ۱۰ متر
– رعایت تناسبات و ترکیب بندی مطلوب
– درون نظر گرفتن طرح ترافیکی مـیدان و ارتباطات خیـابان های منتهی بـه این مـیدان
– نورپردازی مناسب و خوانایی یـادمان درون شب و روز و دید مناسب از تمامـی زوایـا


مدارک مورد نیـاز و نحوه ارائه طرح:
– مدارک مورد نیـاز حتما با استفاده از نقشـه ها، پرسپکتیو، رنگ ها، تصاویر سه بعدی رایـانـه ای و یـا عماکت و یـا هر روش دیگری بـه معرفی یـادمان و محوطه مـیدان و ارتباط آن با زمـینـه و بستر طرح بپردازد.
–  ارائه حداکثر ۲ پوستر درون ابعاد ۷۰*۱۰۰ سانتی متر حاوی همـه نقشـه ها، عها و توضیحات لازم (کانسپت، فرایند طراحی و…) کـه مـی بایست روی فوم (foamboard) چسبانده شوند.
– عها از زوایـای مختلف طرح سه بعدی(نمای روبرو-نمای پشت-نماهای جانبی-نمای دید ناظر و پرنده درون شب و روز) باشند، بـه نحوی کـه تمام ابعاد و زوایـای اثر، رنگ و بافت آنـها قابل مشاهده باشد.
– CD حاوی پوستر ها با فرمت JPEG و با RESOLUTION 200
تذکر:
در صورت نیـاز، ارانـه جزئیـات بیشتر (بیشتر از ۲ پوستر) از طریق ارسال CD بلامانع است.
روی هیچکدام از پوسترهای مسابقه نام ، لگو ، آرم و … طراح ذکر نشود. نام پروژه،نام طراح، نشانی، شماره تلفن و دورنگار فقط روی پاکت نوشته شود.


داوری و انتخاب آثار توسط اعضای هیـات داوری درون ۲ مرحله انجام مـی شود :

مرحله اول:
در داوری مرحله اول اعضای هیـات داوران از بین طرح های رسیده کـه مطابق شرایط اعلام شده درون این آیین نامـه آثار خود را بـه دبیرخانـه فراخوان ارسال نموده اند، ۵ طرح را بـه عنوان طرح های برگزیده طی بیـانیـه ای اعلام عمومـی مـی نمایند. و سپس صاحبان این ۵ طرح برتر مـی بایست طی مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام اسامـی، اطلاعات تکمـیلی و ماکت طرح نـهایی و تکمـیل شده خود را بـه دبیرخانـه فراخوان ارائه نمایند.

تذکر:
– درون صورت صلاحدید اعضای هیـات داوران صاحبان ۵ طرح برگزیده مکلف بـه رفع اصلاحات خواسته شده درون طرح خود مـی باشند .
– ماکت مـی بایست درون مقیـاس ۱.۱۰۰ ارائه شود.
– بدیـهی هست آثاری کـه ماکت آن از اجرای مطلوبی برخوردار نباشند، و یـا اصلاحات اعلام شده از سوی هیـات داوران فراخوان را صحیح و کامل اعمال ننمایند از ورود بـه بخش دوم داوری باز مـی مانند.

* دبیرخانـه فراخوان مبلغ ۲۰ مـیلیون ریـال بـه عنوان کمک هزینـه ساخت ماکت بـه هریک از صاحبان ۵ طرح برگزیده مرحله اول داوری بعد از تحویل ماکت با اجرای مطلوب بـه دبیرخانـه پرداخت مـی نماید.

مرحله دوم داوری:
در مرحله دوم داوری اعضای هیـات داوران از مـیان ۵ طرح برگزیده مرحله اول داوری کـه ماکت خود را درون زمان مقرر با اجرای مطلوب بـه دبیرخانـه فراخوان ارسال نموده اند ۸ طرح را بـه عنوان طرح های حائز رتبه اول که تا سوم تعیین نموده و طی بیـانیـه ای اعلام عمومـی مـی نمایند.

اجرای طرح برگزیده:
اولویت اجرای طرح برگزیده با هنرمند طراح اثر بوده و در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر عدم توانایی و امکانات اجرایی لازم جهت اجرای طرح ، مجری ذیصلاح طی فرآیند قانونی توسط سازمان زیباسازی شـهرداری اراک تعیین مـی شود. درون صورت توافق با هنرمند، نظارت بر کیفیت هنری و زیبایی شناسی اجرای اثر، بـه طراح واگذار خواهد شد.

*** هزینـه های لازم جهت اجرای طرح بعد از طی مراحل قانونی و توافق های لازم و تخصیص اعتبار لازم بـه اجرا کننده اثر بـه صورت جداگانـه پرداخت مـی گردد.

تذکر:
اطلاعات کلی درون خصوص موقعیت این مـیدان بر روی نقشـه هوایی، ع۳۶۰ درجه و پانوراما از نماهای مختلف مـیدان، نقشـه DWG، و سایر اطلاعات فنی ضمـیمـه خبر مـی باشد.

سایر موارد:
۱. شرکت درون جشنواره داوطلبانـه بوده و از شرکت کنندگان هیچگونـه هزینـه ای دریـافت نمـی شود.
۲. محدودیتی درون ارائه و ارسال تعداد آثار به منظور شرکت کنندگان وجود ندارد.
۳. چنانچه بیش از یک اثر از هر شرکت کننده ای بـه عنوان ۵ طرح اول پذیرفته شود جایزه فقط بـه یک طرح تعلق مـی یـابد و به طرح دیگر همان طراح هیچ گونـه جایزه ای تعلق نمـی گیرد.
۴. استفاده از کلیـه آثار رسیده بـه دبیرخانـه مسابقه به منظور چاپ درون کتاب و سایر اقلام انتشاراتی و تبلیغاتی، بانک اطلاعاتی و برگزاری نمایشگاه با ذکر نام صاحب اثر به منظور کارفرما مجاز است.
۵. درون زمان ارسال آثار که تا تحویل بـه دبیرخانـه فراخوان به منظور پیشگیری از هرگونـه صدمـه بـه اثر، همکاری صاحب اثر با برگزارکنندگان جهت اتخاذ تدابیر لازم به منظور محافظت اثر ضروری است. و در صورت بروز خسارت بـه اثر هیچگونـه مسئولیتی بـه عهده برگزارکنندگان نخواهد بود.
۶. کلیـه حقوق مادی و معنوی آثار طبق قانون مولفان و مصنفان و هنرمندان متعلق بـه سازمان زیباسازی شـهرداری اراک خواهد بود. و صاحبان طرح های برگزیده حق ارائه و اجرای طرح و اثر را بـه هیچ مسابقه و فراخوان دیگری ندارند.
۷. کارفرما تمام تلاش خود را درون جهت اجرایی شدن یکی از طرح های منتخب هیـات داوران (طرحی کـه بر اجرایی بودن آن درون بیـانیـه داوری تاکید شده باشد) مـی نماید.
۸. حداکثر زمان اعتراض بـه نتایج فراخوان یک هفته بعد از اعلام نـهایی نتایج درون مرحله دوم داوری خواهد بود.
۹. مدارک ارسالی بـه دبیرخانـه فراخوان عودت داده نخواهد شد.
۱۰. درون صورتی کـه شرکت کنندگان بـه صورت گروهی درون این فراخوان شرکت نمایند مـی بایست طی یک نامـه یک نفر را از مـیان خود بـه عنوان نماینده و یـا سرگروه تیم بـه دبیرخانـه این فراخوان معرفی نمایند. و دبیرخانـه فراخوان سرگروه را مسئول انجام مکاتبات و دریـافت احتمالی جوایز و سایر مسئولیت ها مـی داند.

 

دانلود مدارک مورد نیـاز مسابقه:

– دانلود فایل اتوکد
– دانلود تصاویر مربوطه
– دانلود فرم ثبت نام
– دانلود آیین نامـه مسابقه

 

تحریریـه خط معمار

شرکت معماری آوگون

منبع: سازمان زیباسازی شـهر اراک – http://archline.ir
[فراخوان ملی مسابقه طراحی یـادمان و محوطه مـیدان اصلی شـهر اراک شهدا ی شهر اراک]

نویسنده و منبع: تحریریه خط معمار | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 +0000